Emlakçılara 5 Aralık Uyarısı!

5 Aralık 2018’de Ticaret Bakanlığı’nın emlakçılarla birlikte düzenlediği; ilk oturumu Ankara’da ikinci oturumu İstanbul’da yapılan çalıştayda Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği’nde değişiklikler yapılmasına karar verildi. Emlakçı odaları tarafından yaklaşık on yıldır yapılan çalışmalar ve görüşmeler sonucunda Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin, emlak sektörüne satış pazarlama anlamında köklü yenilikler getirdiği görülüyor.

Bu yönetmeliğe göre, Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi olmayan kişiler; tapu kütüğüne kayıtlı olan ya da olmayan taşınmaz alım satımı ve kiralaması konusunda pazarlama faaliyetlerinde bulunamayacaklar ve bu konularda aracılık edemeyecekler. Alıcı veya kiracı ile sözleşme yapamayacak, taşınmazlarla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veremeyecekler.

Yetki Belgesi olmayan kişiler manav, bakkal, market veya herhangi bir yere satılık, kiralık yazısı yazamayacaklar. 1. dereceden akrabasının taşınmazını dahi satmak veya kiralamak için yazı asanlara para cezası kesilecek. Yani vatandaş kendi adına kayıtlı olmayan taşınmazların satışına ve kiralanmasına aracılık edemeyecek. Ayrıca emlak satış platformlarında ve diğer internet sitelerinde emlak satışına ve ilan paylaşımına da izin verilmeyecek. Yetkililer bu konuda vatandaşları dikkatli olmaya davet ediyor.

Yönetmelikte yapılan bu değişiklikler vergi mükellefi olmayıp, oda kaydı ve emlak danışmanlık sertifikası olmayan gezici emlakçıların faaliyetlerine de son vermiş olacak.. Bunun yanında, sanal ortamlarda vergi kaydı oluşturan, bağımsız bölüm şeklinde ofisleri olmayan işletmelere de Yetki Belgesi verilmeyecek.

Yönetmeliğe göre, bu Yetki Belgesini almak için son tarih 5 Aralık 2019. Bu tarihten sonra Yetki Belgesi olmayan emlakçıların iş yerleri kapatılacak. Yetki Belgesi olmadan emlakçılık yapmaya devam eden kişiler para cezasına çarptırılacak.


Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesini Kimler Alabilecek?

Taşınmaz Ticaretini icra eden işletmelerin ve kişilerin Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesini alması için belli şartları yerine getirmesi gerekiyor.

Öncelikle işletmelere Yetki Belgesi verilebilmesi için; işletmenin gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması, meslek odasına kayıtlı olması ve ilgili yönetmeliğin 12. Maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Ayrıca yönetmeliğe göre, ofislerin en az 30 m2 alan ve arşiv gibi kısımlarının da bulunmasını şart koşulmuş. Bu özellikleri sağlamayan işletmelere de belediyeler tarafından ruhsat verilmeyecek.

Emlak satış, pazarlama işlerinde yetkilendirilen kişilerin ise; 18 yaşını doldurmuş olması, en az lise mezunu olması, yönetmeliğin ilgili fıkrasındaki suçlardan hüküm giymemiş olması, daha önce iflas etmemiş olması, etse bile yeniden itibar kazanmış olması, konkordato ilan etmemiş olması gerekmektedir. Ayrıca emlak danışmanı ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine de sahip olması gerekmektedir.

Bu şartları sağlayan kişilerin, 5 Aralık tarihinden önce Yetki Belgesi’nin verilmesinde aranan şartları gösterir belgelerle birlikte Ticaret İl Müdürlükleri’ne başvurması gerekmektedir.

Düzenlenen Yetki Belgesi’nin süresinin olduğunu da belirten yetkililer verilen belgenin 5 yıllık periyotlarda yenilenmesi gerektiğini hatırlattı. Bu 5 yıllık süreçte Yetki Belgesi verilmesini ihlal edecek herhangi bir sebep ortaya çıkarsa kişilerin Yetki Belgeleri askıya alınacak veya belgeleri iptal edilecek.

Yetki belgesi ile de birlikte, ilerleyen süreçlerde her önüne gelenin emlak işi yapamaması için önlemler de düşünülmüş. Yönetmelikte de belirtildiği gibi, ilerleyen süreçte emlak işi yapmak isteyen kişilerin, emlakçılık ile ilgili bölümlerden en az yüksekokul bitirmiş olması ve daha sonraki süreçte de lisans eğitimini tamamlamış olması zorunluluğu getirilecek.

Avrupa ve Amerika’nın en prestijli mesleklerinden biri olan emlakçılık kendi ülkemizde de hak ettiği saygınlığa ve profesyonelliğe erişmelidir.

Yıllardır meslekte yaşanan bu sıkıntılardan muzdarip olan emlakçılar, vatandaşın emlakçılık mesleğine duyduğu güvensizlikten ve piyasada oluşan haksız rekabetten dolayı oldukça rahatsızlardı. Yönetmelikte yapılan bu değişikliklerden sonra emlak sektörünün hizmet kalitesinin yükseleceği aşikâr. Emlak sektöründe yeniden sağlanan güven ortamı ve profesyonellik sektörün yeniden canlanmasına katkı sağlayacak, meslekteki prestij kaybını telafi edecek.