3 Boyutlu Emlak Modelleri Nasıl Üretiliyor?

Daha önceki yazılarımda bahsettiğim üzere Yatırım Ağı 3 boyutlu emlak modellerinin sunulduğu, arazinizin üzerinden çeşitli analizleri yapabileceğiniz alıcıya ve satıcıya birçok avantaj sunan bir platformdur. Peki bu platformdaki 3 boyutlu emlak modelleri nedir, nasıl üretiliyor bunlardan bahsetmek istiyorum.

Öncelikle Yatırım Ağı platformunun 3 boyutlu emlak modellerinin sanılanın aksine fotoğrafçılık ürünü olmadığını, tamamen bir mühendislik hizmeti olduğunu belirtmek isterim. Mühendislik hizmeti verdiğimiz 3 boyutlu emlak modellerinin üretiminde kullandığımız yöntemin bir mühendislik anabilim dalı yöntemi olduğunu söyleyelim. Söz konusu mühendislik Harita Mühendisliğidir. Peki Harita mühendisliği nedir, ne iş yaparlar, hangi alanlarda çalışırlar?

Birçoğumuzun duymaya aşina olduğu Harita mühendisliği, daha önceki ismiyle Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, şimdilerdeki yeni kullanılmaya başlayan ismiyle Geomatik Mühendisliği, yeryüzünün çeşitli yöntemlerle ölçülmesi ve bu ölçümlemelerin dijital ortamlara aktarılarak çeşitli analizler yapılmasına ve bu analizlerin haritalarla veya planlarla sunumuna imkân veren bilim dalıdır. Harita mühendislerinin çalışma alanlarını genel olarak söylemek gerekirse; karayolu, demiryolu, köprü ve tünel projelerinin araziye uygulanması, uydulardan yararlanarak konum belirleme ve araç takip sistemleri, hava fotoğrafları ve uydu görüntüleriyle veri toplama ve işleme, coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, kadastro çalışmaları gibi birçok alanda çalışmalar yaparlar. Yani lokasyon bilgisinin olduğu her alanda çalışabilirler.


Harita mühendisliğinde yeryüzünden veri elde etmenin birçok yöntemi vardır. Yer ölçmeleri ile veri elde etme, uydu görüntüleriyle veri elde etme ya da daha farklı tekniklerle veri elde edilir. Bu yazımda ise bizim 3 boyutlu emlak modellerimizi üretmek için kullandığımız fotogrametri yöntemiyle veri üretiminden bahsetmek istiyorum.

En basit anlatımıyla fotogrametrik yöntem, yeryüzünü havadan veya yerden fotoğraflayarak ve bu fotoğrafları yani verileri bilgisayar ortamında teknik programlar kullanarak işleyip, yeryüzünün 3 boyutlu modelini oluşturmaya yarayan yöntemdir. Yani aslında diyebiliriz ki fotogrametri, fotoğraflarla ölçme yapmadır.

Modellenmesi istenilen arazinin, arazi ekibimiz tarafından toplanılan fotografik verilerini, mühendis arkadaşlarımızın teknik programlar kullanarak işleyip elde ettiği 3 boyutlu emlak modellerini sizlere sunuyoruz. Sonuç olarak emlak sektöründe satış pazarlama bağlamında size yeni strateji imkanları sunan Yatırım Ağı’nın 3 boyutlu emlak modelleri bir süreç içerisinde oluşturuluyor ve sizin kullanımınıza sunuluyor. 3 boyutlu emlak modellerinin fırsatlarını değerlendirmenin vakti gelmedi mi?